Hem

Välkommen till

Framtidsverket

"Tiden är den knappaste resursen av alla"

(Lester R. Brown)

 

James Hansen inför COP21 i Paris: Förbered er på ett stort bedrägeri

 

I Paris kommer ledarna att försöka ge sken av ett framgångsrikt samarbete och underteckna ett värdelöst avtal. Endast en stigande koldioxidskatt med full utdelning och gränstullar har en chans att skära ner de globala utsläppen tillräckligt mycket, men detta kommer inte ens att diskuteras i Paris.

 

James Hansen har åkt runt till otaliga länder och vädjat till politikerna att införa stigande koldioxidavgift med full utdelning. Men resultatet har varit att de - om de överhuvudtaget brytt sig om klimatet - på sin höjd föreslagit Cap-and-Trade, en ineffektiv skenlösning.

 

Ladda ner hela brevet i pdf.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ny varning från James Hansen och 16 andra ledande klimatforskare

 

Två graders global uppvärmning sedan förindustriell tid, dvs ytterligare EN grad, skulle innebära att den globala medeltemperaturen nådde samma nivå som under den förra värmeperioden, Eem, som karaktäriserades av havshöjning på mellan 5 och 9 meter och extremt kraftiga stormar.

 

Läs rapportens sammanfattning här.

Ladda ner hela rapporten i pdf-format här.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sätt klimatförnekarna på plats

 

Här finns det mesta av vetenskapen och forskarna samlade, för den som vill vet mer.

https://www.youtube.com/user/denial101x/featured

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Rapporten som punkterar 2-gradersmålet

 

18 forskare, bland dem James Hansen och Johan Rockström, hävdar i en vetenskapligt granskad rapport i PLOS ONE att den globala temperaturökningen måste hållas kring högst 1 grad och att 2 grader skulle leda till katastrof.

 

Denna rapport från en internationell forskargrupp publicerades den 3 december 2013. James Hansen och Pushker Kharecha har gjort en summering av rapportens viktigaste slutsatser.

 

Deras sammanfattning i svensk översättning Hela deras summering

 

Hela rapporten Hela rapportens sammanfattning i svensk översättning

 

När forskarna är oense om klimatpolitikens yttersta mål, nämligen om den globala uppvärmningen måste begränsas till 2 grader eller till 1 grad, då måste politiken utformas enligt Försiktighetsprincipen!

 

Det betyder att den globala uppvärmningen måste stoppas vid EN grad.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Grönlands istäcke smälte allt snabbare

James Hansen och Makiko Sato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren visar förändringen av massan i Grönlands istäcke (mätt i Gt/år) enligt beräkning av Shepherd et al. (2012). Massförlusten gick allt snabbare under det förra årtiondet, och den senaste hastigheten överensstämmer med ungefär 1 mm havshöjning per år.

 

Hansen och Sato ifrågasätter i denna artikel den förhärskande uppfattningen att de stora landisarnas avsmältning är linjär. Om den istället är exponentiell och fördubblas vart tionde år skulle havet stiga 1 meter till år 2067. Det är den gröna kurvan i diagrammet. Men om avsmältningen följer den röda kurvan och fördubblas vart femte år nås 1 meters höjning redan år 2045. Mätserien är ännu för kort för att man ska kunna dra några säkra slutsatser. Med tiden kommer vi att få veta mer, men då är det kanske för sent att stoppa processen. Läs artikeln.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Nu finns bevisen. De extrema värmeböljorna orsakas av klimatförändringen.

 

James Hansen, Makiko Sato och Reto Ruedy i uppdaterad rapport: värmeböljorna i världen blir allt hetare, de drabbade områdena blir allt större och orsaken är klimatförändringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Frekvensen för lokala avvikelser i temperaturen under juni-juli-augusti på norra

halvklotet (vertikala axeln) i enheten lokala standardavvikelser (horisontella axeln). Den

normala (gaussiska) klockfördelningen är ritad med grönt. Figuren visar att varmare sommartemperaturer blir allt vanligare på norra halvklotet. Detta ÄR klimatförändringen.

 

Läs rapporten i svensk översättning här.

© Framtidsverket 2009 • Sidan uppdaterad 2016-02-27 • www.framtidsverket.se