Senaste nytt från Norra ishavet

 

I september 2012 satte Norra ishavets istäcke ett nytt bottenrekord. Den ovanligt kraftiga avsmältningen sommaren 2007, som chockade forskarna, överträffades med råge.

 

Förra årets minsta värde för den arktiska havsisens utbredning noterades i mitten av september och 2016 blev det näst sämsta året under den nuvarande värmeperioden Holocen, ungefär som år 2007.

 

I år blev det inget nytt bottenrekord. Diagrammet här under visar isläget den 20 oktober 2017. Någon kanske tror att utvecklingen har vänt, men istäcket i Arktis varierar och trenden är skrämmande: För september finns en stadig trend sedan 1979 som säger att istäcket minskar med 13 % per decennium. Se diagrammet nedan.

 

Isens avsmältning i Arktis är den pågående klimatkatastrofens kanske tydligaste tecken.

Källa: National Snow and Ice Data Center http://nsidc.org/arcticseaicenews/

Efterhand som Norra ishavets sommaris försvinner accelererar klimatförändringen, när solens strålar inte längre reflekteras av isen, utan tränger ner i havet och värmer upp det. Och att ishavet blir varmare leder till att tundran runt ishavet tinar mer och mer, vilket ökar metanutsläppen. Detta är extremt farligt! 7000 metanbubblor väntar på att explodera i Sibirien.

 

Nu är risken överhängande att Norra ishavet kommer att vara isfritt långt tidigare än IPCC förutspått. Som diagrammet här under visar är verklighetens isavsmältning värre än det värsta av IPCCs scenarier.

© Framtidsverket 2009 • Sidan uppdaterad 2017-10-21 www.framtidsverket.se