Senaste nytt från Norra ishavet


Bottenrekordet för Norra ishavets istäcke som noterades 2012 står sig fortfarande. Årets minsta värde inträffade i september som vanligt och delar sjätteplatsen med värdet år 2008 i denna nedslående statistik.


Fem av de senaste åren har alltså haft mindre is i september än vad 2018 hade. Någon kanske tror att utvecklingen har vänt, men istäcket i Arktis varierar och utvecklingen är skrämmande: För varje månad finns en stadig trend sedan 1979 som visar hur istäcket minskar. I oktober minskar värdet med hela 9,5 % per decennium. Se diagrammet nedan.


Diagrammet här under visar isläget i Norra ishavet den 14 november 2018.


Isens avsmältning i Arktis är den pågående klimatkatastrofens kanske tydligaste tecken.

Källa: National Snow and Ice Data Center http://nsidc.org/arcticseaicenews/

Efterhand som Norra ishavets sommaris försvinner accelererar klimatförändringen, när solens strålar inte längre reflekteras av isen, utan tränger ner i havet och värmer upp det. Och att ishavet blir varmare leder till att tundran runt ishavet tinar mer och mer, vilket ökar metanutsläppen. Detta är extremt farligt! 7000 metanbubblor väntar på att explodera i Sibirien.


Nu är risken överhängande att Norra ishavet kommer att vara isfritt långt tidigare än IPCC förutspått. Som diagrammet här under visar är verklighetens isavsmältning värre än det värsta av IPCCs scenarier.

© Framtidsverket 2009 • Sidan uppdaterad  2018-11-15     www.framtidsverket.se