Senaste nytt från Norra ishavet


Bottenrekordet för Norra ishavets istäcke som noterades 2012 står sig fortfarande. Förra årets minsta värde inträffade i september som vanligt och delade sjätteplatsen med värdet år 2008 i denna nedslående statistik.


Fem av de senaste åren har alltså haft mindre is i september än vad 2018 hade. Någon kanske tror att utvecklingen har vänt, men istäcket i Arktis varierar och utvecklingen är skrämmande: För varje månad finns en stadig trend sedan 1979 som visar hur istäcket minskar. I juli minskar isarean med 7,32 % per årtionde och det uppmätta värdet för var i år var det sämsta som man uppmätt.


Diagrammet här under visar isläget i Norra ishavet den 10 augusti 2019. Isens area är alltså just nu lika stor som år 2012 vid denna tid på året. Ändå är det inte troligt att årets minsta värde kommer att bli värre än 2012. Många faktorer spelar in och risken att alla ska samverka är inte så stor. Det som inte framgår av isens area är att även tjockleken och därmed åldern på istäcket minskar i en stadig trend. Mer om detta finns på NSIDC.


Isens avsmältning i Arktis är den pågående klimatkatastrofens kanske tydligaste tecken.

Källa: National Snow and Ice Data Center http://nsidc.org/arcticseaicenews/

Efterhand som Norra ishavets sommaris försvinner accelererar klimatförändringen, när solens strålar inte längre reflekteras av isen, utan tränger ner i havet och värmer upp det. Och att ishavet blir varmare leder till att tundran runt ishavet tinar mer och mer, vilket ökar metanutsläppen. Detta är extremt farligt! 7000 metanbubblor väntar på att explodera i Sibirien.


Nu är risken överhängande att Norra ishavet kommer att vara isfritt långt tidigare än IPCC förutspått. Som diagrammet här under visar är det numera ny is som dominerar.

© Framtidsverket 2009 • Sidan uppdaterad  2019-07-30     www.framtidsverket.se