Plan B 2

 

Plan B 2.0 Hur vi kan rädda vår utsatta planet och vår hotade civilisation

 

Lester R. Browns enormt uppmärksammade bok Plan B 2.0 i svensk översättning av Doris Norrgård Almström och Lars Almström finns här för fri nedladdning i pdf-format, kapitelvis, med tillstånd från Earth Policy Institute.

 

Originalet kan laddas ner från www.earthpolicy.org

 

 

Förord

Kapitel 1 På tröskeln till en ny värld

 

 

DEL 1 VÅR HOTADE CIVILISATION

 

Kapitel 2 Bortom oljetoppen

 

Kapitel 3 Tilltagande vattenbrist

 

Kapitel 4 Allt högre temperaturer och havsnivåer

 

Kapitel 5 Svårt läge för naturgivna system

 

Kapitel 6 Tidiga tecken på nedgång

 

 

DEL II UTVÄGEN PLAN B

 

Kapitel 7 Utrota fattigdomen stabilisera folkmängden

 

Kapitel 8 Att återställa jorden

 

Kapitel 9 En hållbar och tillräcklig matproduktion

 

Kapitel 10 Att stabilisera klimatet

 

Kapitel 11 Planer för hållbara städer

 

 

DEL III ETT INSPIRERANDE FRAMTIDSVERK

 

Kapitel 12 Att skapa en ny ekonomi

 

Kapitel 13 Plan B: Hur bygger vi den nya framtiden?

 

 

 

 

 

© Framtidsverket 2009 • Sidan uppdaterad 2016-02-22 • www.framtidsverket.se