extrema_varmeboljor

Extrema värmeböljor har blivit 100 gånger vanligare på norra halvklotet     


Orsakas värmeböljorna av klimatförändringen eller är det en slump? Rätt svar är att både slumpen och klimatförändringen bidrar. Slumpen avgör när det ska bli varmt, men klimatförändringen har höjt sannolikheten för mycket varmt väder: forskningen visar att extrema värmeböljor har blivit 100 gånger vanligare på 50 år.


James Hansen och Makiko Sato vid Columbia University, har i en rapport 2016 visat hur sannolikheten för temperaturerna förändras av klimatförändringen. Man utgick från uppmätta värden av sommartemperaturerna på norra halvklotet. Bilden ovan visar utfallet under två olika perioder. Det vänstra diagrammet beskriver referensperioden 1951 - 1980, det högra visar perioden 2005 - 2015.


Forskarna delade in norra halvklotet i mindre områden. För varje område mätte man den faktiska medeltemperaturen under sommaren. Under den första perioden (för 50 år sedan) var mönstret tydligt. Temperaturen var normalfördelad. I en tredjedel av områdena var det kallare än normalt (blått i figuren), i en tredjedel var det normala temperaturer (vitt i figuren) och i en tredjedel av områdena var den uppmätta temperaturen högre än normalt (rött i figuren). Endast 0,1 procent av områdena hade en extremt varm sommar med temperaturer som avvek med mer än tre standardavvikelser från medelvärdet.


Men den globala uppvärmningen har helt förändrat detta. För varje tioårsperiod har kurvorna  förskjutits åt höger. Diagrammet till höger visar perioden 2005 - 2015 och där kan vi se något alldeles nytt: en stor andel extremt varma somrar. I den högra kurvans högra del finns nämligen ett nytt fält med temperaturer som avviker mer än 3 standardavvikelser från medelvärdet – hela 14,5 % av alla områden drabbades i denna tidsperiod av extrem värme. För 50 år sedan var det bara 0,1 %. Extrema värmeböljor har med andra ord blivit 100 gånger vanligare. Märk väl att detta är uppmätta värden.


Denna utveckling kommer att fortsätta. Så länge jorden blir varmare blir också sannolikheten för extrema vämeböljor allt större och de för med sig torka, skogsbränder, skyfall, översvämningar, skördebortfall och gigantiska flyktingströmmar.


Det finns alltså stor anledning att vara orolig för våra barns framtid. Men vår oro hjälper inte barnen. Vi måste också handla som deras försvarare, ta oss samman och vidta åtgärder. Världens snabbast växande klimatrörelse, Citizens’ Climate Lobby och dess svenska gren Klimatsvaret, har ett bra förslag: lägg en stigande avgift på fossila bränslen och betala ut hela avgiften varje månad i lika stora delar till varje vuxen medborgare. En sådan avgift skulle på sikt göra slut på konsumtionen av fossila bränslen, utan att höja skattetrycket.


Källa: Climate Science, Awareness and Solutions


Video där James Hansen berättar mer:

© Framtidsverket 2009 • Sidan uppdaterad  2016-10-09 • www.framtidsverket.se


© Framtidsverket 2009 • Sidan uppdaterad  2016-10-09 • www.framtidsverket.se