Ska man sälja giftig barnmat?


Ska man sälja giftig barnmat?


Givetvis inte, och lika förkastligt vore det att sälja kolkraftverk.Om en ICA-handlare i god tro skulle ha förvärvat ett parti giftig barnmat finns det inte mycket annat att göra än att låta förstöra partiet och ta den ekonomiska förlust som det innebär. Man får inte sälja något sådant vidare. Det vore inte bara omoraliskt, det vore olagligt. Och de flesta av oss har lätt att inse detta.När nu Vattenfall råkat (?) köpa upp ett imponerande antal av Europas kolkraftverk står vi svenskar inför samma dilemma som ICA-handlaren. Och det finns inget annat moraliskt korrekt sätt att lösa problemet än lägga ner kolkraftverken, och ta den ekonomiska förlust som det innebär. Man får inte sälja kolkraftverk vidare. Det är visserligen inte olagligt, men det vore ytterst omoraliskt och de flesta av oss borde ha lätt att inse detta.


Världens 2700 kolkraftverk utgör nämligen den största orsaken till klimatrubbningen. Vetenskapsmän som James Hansen (av många ansedd som världens främste klimatforskare) och gruppen av forskare som han leder har visat att alla kolkraftverk måste läggas ner senast 2030, linjärt, med start omedelbart, om vi ska ha en rimlig chans att pressa atmosfärens halt av växthusgaser ner under 350 ppm i tid för att hindra att våra barn och barnbarn drabbas av en skenande klimatförändring.


För att ge utvecklingsländerna lite längre tid på sig att skapa produktion av förnybar el måste de rika länderna gå i täten och ha lagt ner sina kolkraftverk redan år 2020. Produktionsbortfallet av el kan kompenseras med energibesparing och förnybar el.


Hansen pekar ut tre saker som krävs om vi ska klara att stoppa klimatförändringen i tid:


1) alla kolkraftverk måste vara utfasade senast år 2030, linjärt från nu, vilket innebär att hälften av alla kolkraftverk måste var nedlagda år 2020.


2) vi får bara använder den konventionella oljan och naturgasen, och alltså inte de reserver som finns i otillgängliga områden, eller på stora djup i haven och inte heller oljesand och oljeskiffer.


3) vi måste samtidigt lyckas binda så mycket koldioxid som möjligt i skog och mark, genom återplantering och ändrade brukningsmetoder. (Och detta får alltså inte användas som kompenstion för andra utsläpp, utan måste genomföras för att sänka atmosfärens koldioxidhalt från dagens 390 ppm till under 350, och sannolikt ännu mer.)


Läs mer i rapporten från Hansens forskargrupp:

Target Atmospheric CO2: Where Should Humanity Aim?


Kolkraftverken måste alltså läggas ner och Sverige bör göra sin andel genom att lägga ner alla svenska och svenskägda kolkraftverk senast 2020.


Lars Almström


(September 2010)
© Framtidsverket 2009 • Sidan uppdaterad  2010-11-28 • www.framtidsverket.se