Senaste nytt från Norra ishavet


Bottenrekordet för Norra ishavets istäcke som noterades 2012 står sig fortfarande. Minsta värdet för 2023 inträffade den 19 september. Arean var större än några av de föregående åren, enligt den statistik som man har fått med hjälp av satelliter under de senaste 45 åren. Men alla de 15 senaste årens lägsta värden har varit bland de 15 lägsta i mätserien. Genomsnittet i september 2023 blev det femte lägsta från bottenrekordet.


Någon kanske tror att situationen har förbättrats, men istäcket i Arktis varierar och utvecklingen är skrämmande: För varje månad finns en stadig trend sedan 1979 som visar hur istäcket minskar. Se nedan.


I september minskar isarean med 12 % varje årtionde.


Diagrammet här under ger isläget i Norra ishavet den 6 oktober 2023.


Det som inte framgår av isens area är att även åldern och därmed tjockleken på istäcket minskar. Kolla in diagrammet underst. Mer om detta finns på NSIDC.


Isens avsmältning i Arktis är den pågående klimatkatastrofens kanske tydligaste tecken.

Källa: National Snow and Ice Data Center http://nsidc.org/arcticseaicenews/

Efterhand som Norra ishavets sommaris försvinner accelererar klimatförändringen, när solens strålar inte längre reflekteras av isen, utan tränger ner i havet och värmer upp det. Och att ishavet blir varmare leder till att tundran runt ishavet tinar mer och mer, vilket ökar metanutsläppen. Detta är extremt farligt! Dessa metanutsläpp ingår ju inte heller i IPCCs rapporter. 7000 metanbubblor väntar på att explodera i Sibirien.


Nu är risken överhängande att Norra ishavet kommer att vara isfritt långt tidigare än IPCC förutspått. Som diagrammet här under visar är det numera ny is som dominerar.© Framtidsverket 2009 • Sidan uppdaterad  2023-10-10 • www.framtidsverket.se