Senaste nytt från Norra ishavet


Bottenrekordet för Norra ishavets istäcke som noterades 2012 står sig fortfarande. Förra årets minsta värde inträffade i september som vanligt. Det blev det näst lägsta i den statistik som man har fått med hjälp av satelliter under de senaste 41 åren. Genomsnittet i december blev det femte lägsta. Någon kanske tror att trenden med minskande isarea har förändrats. Men så är det inte.


Istäcket i Arktis varierar och utvecklingen är skrämmande: För varje månad finns en stadig trend sedan 1979 som visar hur istäcket minskar.


I december minskar isarean med 3,6 % per årtionde.


Diagrammet här under visar isläget i Norra ishavet den 6 december 2019.


Det som inte framgår av isens area är att även tjockleken och därmed åldern på istäcket minskar i en stadig trend. Mer om detta finns på NSIDC.


Isens avsmältning i Arktis är den pågående klimatkatastrofens kanske tydligaste tecken.

Källa: National Snow and Ice Data Center http://nsidc.org/arcticseaicenews/

Efterhand som Norra ishavets sommaris försvinner accelererar klimatförändringen, när solens strålar inte längre reflekteras av isen, utan tränger ner i havet och värmer upp det. Och att ishavet blir varmare leder till att tundran runt ishavet tinar mer och mer, vilket ökar metanutsläppen. Detta är extremt farligt! Dessa metanutsläpp ingår ju inte heller i IPCCs rapporter. 7000 metanbubblor väntar på att explodera i Sibirien.


Nu är risken överhängande att Norra ishavet kommer att vara isfritt långt tidigare än IPCC förutspått. Som diagrammet här under visar är det numera ny is som dominerar.

© Framtidsverket 2009 • Sidan uppdaterad  2020-01-08 • www.framtidsverket.se