Plan B 2


Plan B 2.0 Hur vi kan rädda vår utsatta planet och vår hotade civilisation


Lester R. Browns enormt uppmärksammade bok Plan B 2.0 i svensk översättning av Doris Norrgård Almström och Lars Almström finns här för fri nedladdning i pdf-format, kapitelvis, med tillstånd från Earth Policy Institute.


Originalet kan laddas ner från www.earthpolicy.orgFörord

 

Kapitel 1  På tröskeln till en ny världDEL 1   VÅR HOTADE CIVILISATION


Kapitel 2  Bortom oljetoppen


Kapitel 3  Tilltagande vattenbrist


Kapitel 4  Allt högre temperaturer och havsnivåer


Kapitel 5  Svårt läge för naturgivna system


Kapitel 6  Tidiga tecken på nedgångDEL II   UTVÄGEN PLAN B


Kapitel 7  Utrota fattigdomen stabilisera folkmängden


Kapitel 8  Att återställa jorden


Kapitel 9  En hållbar och tillräcklig matproduktion


Kapitel 10  Att stabilisera klimatet


Kapitel 11  Planer för hållbara städerDEL III   ETT INSPIRERANDE FRAMTIDSVERK


Kapitel 12  Att skapa en ny ekonomi


Kapitel 13  Plan B: Hur bygger vi den nya framtiden?


© Framtidsverket 2009 • Sidan uppdaterad  2016-02-22 • www.framtidsverket.se